W ramach świadczonych usług oferujemy:

   Kompleksowa obsługa księgowo-finansowa:

 • prowadzenie ksiąg handlowych
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji dla ryczałtu ewidencjonowanego,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • tworzenie i aktualizacja polityki rachunkowości i planów kont,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych (VAT-7, CIT-8, PIT-36, PIT-37, PIT-38) oraz pozostałych deklaracji urzędowych,
 • sporządzanie deklaracji w pozostałych podatkach i opłatach (PFRON, podatek od nieruchomości, PCC itd.)
 • sporządzanie raportów finansowych dla celów zarządczych i statystycznych (GUS, NBP, Intrastat), 

Obsługa kadrowo - płacowa:

 • sporządzanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło),
 • sporządzanie list płac,
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników,
 • sporządzanie raportów dla ZUS,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT-11, PIT-4R).

Stałe wsparcie klienta:

 • reprezentacja Klienta przed organami administracji publicznej,
 • występowanie do organó podatkowych o opinie i interpretacje,
 • wyprowadzanie zaległości podatkowych,
 • pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej i spółek prawa handlowego, sporządzanie wniosków do KRS i CEIDG,
 • analizy ekonomiczno - finansowe.

Biuro Księgowe TELMIX

ul. Limby 8
04-836 Warszawa
tel. 601-203-197

biuro@telmix.pl

Promocja

Dla nowych klientów 50% zniżki przez okres dwóch pierwszych miesięcy współpracy.